“Rüyada Orman Görmek: Tabiata ilişkin üç kavrayış”

“Rüyada Orman Görmek: Tabiata ilişkin üç kavrayış”
İsmail Eğler, Onur Tekir, Nil Aynalı Eğler
11 Mart Cumartesi, 17.30 – 19.00
BLOK art space Çukurcuma

İki ay sürecek olan “Botanik Üzerine” karma sergisi ile sanatçıların yanı sıra konuk araştırmacıların da ele aldıkları botanik ve sanat ilişkisine odaklanan konuları BLOK art space Çukurcuma’da farklı günlerde buluşarak tartışmaya açıyoruz. Serginin ikinci konuşma günü “Rüyada Orman Görmek: Tabiata ilişkin üç kavrayış” başlığı altında, 11 Mart Cumartesi günü saat 17.30 – 19.00 saatları arasında sergi sanatçılarından İsmail Eğler ile Onur Tekir ve Nil Aynalı Eğler tarafından gerçekleştirilecek.

İsmail Eğler’in “Orman” isimli video çalışması ormana bakan bir gözden alınmış fragmanlardan oluşuyor. Bu göz ağaçlarla arasında belli bir mesafe koruyarak sakince hareket ediyor. Ağaçlar orman denecek kadar sık, ama bir bir ayırt edilebilecek kadar seyrek. Gözün bu seyri esnasındaki bazı anlarda kolay tarif edilemeyecek bir değişim gerçekleşiyor. Bir tür düşme ya da yükselme hissi bu. Rüyadan uyanıklık alemine çıkma ya da uyanıklıktan daha gerçek bir gerçeklik alanına geçme… Baktığımız nesne -orman- aynı, fakat bu tarif etmesi zor değişim bizi bir boyuttan çıkartıp bir diğerine bırakıyor.

“Rüyada Orman Görmek: Tabiata ilişkin üç kavrayış” isimli konuşma bu işi üç ayrı kişinin üç ayrı varoluş hali içerisinden ele alacak. Birinci kişi doğada bulduğu fenomeni sezgisel bir süreç içinde dönüştürerek boyutlar arası geçişin imgesini oluşturan sanatçı. İkinci kişi söz konusu doğal fenomenle birlikte yaşıyor, bilimsel bir bilme halinin ötesinde onu yaşamının içinden, dolaysız denebilecek bir mesafeden biliyor. Üçüncü kişi ise bu işin, dünyayı özne-nesne ayrımına dayalı bir mesafe içinde bilmeye çalışan yaklaşımı ve onun parçası olan “botanik” kavramını kökten sorunsallaştırdığına inanıyor. “Botanik” yerine önerdiği kavram ise İbn Arabi’nin metafizik düşüncesinde bir ontolojik mertebe olan “tabiat”. İnsanı canlı ve cansız alemle dolaysız irtibatta gören bu kavrayıştaki en akıl çelici önerme ise şu:
“Nebadat (bitkiler) insandan üstündür.”

Konuşma, “Orman”ı bu üç kişinin kurduğu farklı ilişkiler vesilesiyle önce açacak, sonra yeniden toplayıp bir bütünlük içerisinde anlamlandırmayı deneyecek.