there was a world, once, you punk

there_was_a_world_once_you_punk_low

18.11.2016 – 06.01.2017

Sanatçılar; Andreas Greiner, Dunja Herzog, Florian Meisenberg, Lars Bjerre, Lydia Ourahmane, Markus Hoffmann, Serkan Taycan

Kürasyon – Point Project / Anneli Botz, Lars Bjerre, Anna-Lena Werner

Doğada bulunan motifler ve renkler sanat tarihi boyunca, özellikle Romantik dönemde yaratıcının doğaya olan bağlılığının ve doğanın haşmetli çehresinin tasvirinde yeri doldurulamaz bir rol oynamıştır. Günümüze dek doğa imgesi, örnek olarak sözde doğa-dostu ürünlerin tanıtım reklamlarında ve genel olarak görsel kültürümüzde tüm canlılar için ideal bir yaşama alanını sembolize eder. Filmler dahil popüler kültürde ütopya ve cennet kavramların tasviri, çoğu karakterin içinde yaşadığı kısıtlayıcı ve yapay şehirlerin aksine doğa imgesi üzerinden gerçekleşir. Sürekli bir tehdit altında bulunan doğa, bu tür süreçler üzerinden toplum için değerli bir sığınak olmanın ötesinde fiziksel ve zihinsel özgürlüğe yer veren bir kamu alanı olarak algılanır.

Küratör kolektifi Point Project, “there was a world, once, you punk!” sergisiyle doğanın kentsel alanda yetersizliğine ışık tutmayı amaçlıyor. BLOK art space’de gerçekleşecek olan sergi, İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda şehrin az sayıda yeşil alanlarından bir parkın alışveriş merkezi ve lüks apartmanlara dönüştürülme projesine verilen tepki ve parkın bu amaçla işgali üzerinden bir güncellik katmanı da içeriyor. Ülke çapında çevresel direniş hareketlerinin ötesinde, parkın bu işgaliyle başlayan türlü protestolar özgürlük, kamusal alanın aidiyeti ve demokrasi öğelerine dokunan bir kırılma noktası olarak var oluyor. Bu bağlamda, doğaya olan arzumuzun ne kadarının toplumun veya bireyin özgürlüğe olan arzusuna tekabül ettiği sorusu ortaya çıkıyor. Yapay mekanın sürekli yaratımı ve sanayileşme tarafından temel ihtiyaçların sürekli bastırılması bireyi nasıl etkiliyor?

Bu sorular üzerinden sergi üç tema ve perspektifi araştırıyor. İlk olarak Andreas Greiner (GER), Lydia Ourahmane (ALG) ve Serkan Taycan (TUR) çalışmalarıyla doğanın siyasi sembolizmini ve kentsel mekanda yetersizliğini inceliyor. Dunja Herzog (CH) ve Lars Bjerre’nin (DK) işlerinde doğanın ve botaniğin estetik boyutu, doğadan motiflerin ve materyalin kullanımını içeren stratejilerle şiirsel veya kapsayıcı bir anlatıma odaklanıyor. Son olarak doğal ve yapay peyzajların zıtlığı ve yıkıcı materyallerle estetik mekanların yaratılmasıyla Florian Meisenberg (DE) ve Markus Hoffmann’ın (DE) yerleştirmeleri günümüz görsel kültüründe doğanın çoğunlukla olumlu ve ütopik sembolizmine eleştirel bir bakış açısı sunuyor.

Sanatçıların hem mekana özgü hem de halihazırda tamamlanmış projelerini içeren sergi, sonuç olarak sanatın bu önemli konuya dikkat çekmek ötesinde edimsel sanat üzerinde olası bir doğaya dönüşü başlatıp başlatamayacağını soruyor. Sergi süresince çeşitli konuşmalar ve tartışmalar ziyaretçiyi açık forum üzerinden devamlı değişimde olan kentlilikteki “doğal” ortam üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sol: Bir zamanlar, bir dünya vardı, seni serseri.
Det. Thorn: Evet, söyleyip duruyorsun.
Sol: Ben oradaydım. Kanıtlayabilirim.
Det. Thorn: Evet, biliyorum. Sen gençken, insanlar daha iyiymiş.
Sol: Ah, çatlaklar. İnsanlar hep çürüktü. Ama dünya çok güzeldi.

Soylent Green (1973)

Sergi Programı

Perşembe, 17.11.2016
18.30 – 20.30
Açılış – BLOK art space Çukurcuma

Cuma, 18.11.2016
18.30 – 21.00
“There was a world, once, you punk – Doğa Kaybolduğunda”
Sergi üzerine açık oturum ve konuşma
Katılımcılar: Ebru Yetiskin, Lars Bjerre, Markus Hoffmann ve Serkan Taycan
Moderatörler- Anneli Botz, Anna-Lena Werner
*Açık oturum İngilizce olacaktır.

Cumartesi, 19.11.2016
10.30 (Buluşma noktası – BLOK art space Çukurcuma)
BLOK art space Çukurcuma’da devam eden “There was a world, once, you punk” sergisini ziyaret ediyoruz,
küratörler eşliğinde sergi turu sonrasında BLOK art space’in yeni açılan ikinci mekanı BLOK art space
Büyük Valide Han’da Cansu Çakar’ın “İki Taraf” adlı sergisini ziyaret ediyoruz.
*Katılım ücretsizdir.

POINT PROJECT, toplumsal ve estetik konuları, sanat ve tartışma üzerinden şiirsel stratejiler, kapsayıcı estetik ve kavramsal fikirler ile araştıran Berlin merkezli bir küratör kolektifidir. Kolektif Anna-Lena Werner, Anneli Botz ve Lars Bjerre tarafından kurulmuş ve yürütülmektedir.

15241925_1151365421649890_5760472091983046880_n

15283963_1151363568316742_7912306903654012821_n

15241892_1151364881649944_1402346003509521504_n

15230643_1151365131649919_5624152039806450744_n