LOOP? – dönen dünya – fragmanlar ve sorular

loop.001

loop? – Dönen Dünya – Fragmanlar ve Sorular
Sergi: 23.09 – 31.10.2016
Açılış: 23.09.2016
Sanatçı Konuşması: Vera Drebusch – 26.09.2016, 18.30
Sanatçılar: Özge Enginöz, Vera Drebusch
Kürasyon: Eva Liedtjens

Daimi bir hareketle evrenin ritminde dönen hayat, kaleydoskopa benzer deneyimlerimizi oluşturan gerçeklik parçalarının ve motiflerin tekrarlı birikiminden ibarettir. Dönen dünyamızın sonsuzluğunu nasıl anlayabilir, nasıl sorgulayabiliriz? Yaratım, yıkım, aşk, nefret, güzellik, çirkinlik, ilişkiler ve muğlaklıklar bu dünyada durmaksızın kendilerini tekrar etmektedir. Özge Enginöz ve Vera Drebusch’un çalışmalarından derlenen sergi “LOOP”, iki sanatçının da, yaşadıkları dünyaya yöneltmek istedikleri soruları araştırıyor. Sergide yer alan çalışmalarda, sanatçıların şiir ve siyaset arasındaki kimlik, toplumsal cinsiyet, ilişkiler ve hayatın karmaşıklığı üzerine fikirleri verimli bir döngü oluşturuyor. Bununla birlikte, Türkiye ve Almanya’da çalışan küratör ve sanat tarihçisi Eve Liedtjens’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, bu iki ülkede genç bir sanatçı olmayı diyaloğa sokuyor. Sergi boyunca, sanatçıların derlenmiş çalışmalarının yanı sıra, kolaj, sanatçı kitapları, video ve enstalasyon gibi çeşitli araçların kullanıldığı yeni çalışmalar da ziyaretçilerle buluşacak.

Almanya’nın Köln şehrinde çalışmalarını sürdüren genç sanatçı Vera Drebusch, Türkiye’deki ilk sergisini BLOK art space’de açıyor. Kuzey Ren Eyaleti Genç Medya Sanatçıları Yarışması’nda (Förderpreis des Landes NRW für junge Künstler) ödül kazanan sanatçı, LOOP ile aile ilişkileri, kimlik, köken, geçicilik, aşk ve ayrılık üzerine çalışmalarını sergileyecek. İstanbul’daki misafirliği süresince, sanatçı ayrıca bir başka projesiyle de İstanbul’un yerel sanat dünyası ile diyaloğa girecek. Vera Drebusch’un siyasi etkinliğiyle şekil bulan çalışmaları, hümanist, etik ve temel olgulara yönelik empatiye dayanır. Drebusch’un son dönemdeki çalışmalarında evrensellik, sanatçının kültürel referanslar ve bağlamlar hakkındaki gözlemleri üzerinden solgun bir arka plan halini alır.

“Eğer bu çok yönlü çalışmayı esas niteliklerine indirgersek, basit, fakat bir o kadar da zengin ve verimli olan bu geleneksel dönüşüm ögesine, her şeyin aralıksız değişimine ulaşırız… Vera Drebusch’un her çalışmasında olduğu gibi, bu indirgenmiş ifadeler de derin bir düşünceyi ve işlevi davet eder ve iyimser bir memento mori oluşturur: Hayatın geçiciliğini göstermenin yanı sıra, tüm canlıların değişimini gözler önüne serer.”

Dr. Emmanuel Mir, Yeni Sanatçılar Bienal Kataloğu, Köln, 2016

Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Özge Enginöz, LOOP ile kolaj, video ve enstalasyonlardan oluşan bir derlemeyi sergileyecek. Dünyaya yönelik sürreal bakış açısı ve hareketli kolajlarıyla Enginöz’ün çalışmaları, izleyiciyi devamlı bir tekrara hapseder. Hayat ve evren üzerine şiirsel tefekkürler ve klostrofobik kabuslar arasında yer bulan çalışmalar, ilişkiler ve bu ilişkilerin varoluşumuzu nasıl etkilediğine odaklanır. Sanatçının yarattığı gerçeklik parçaları ve dünyalar; şiir, bilim ve bulunan objelerden (objets trouvé) ilham alır. Fıstık kabukları ve solmuş çiçekler başka bir dünyanın varlıklarıyken, eski fotoğraflar canlanır. Enginöz’ün çalışmalarında geçmişin parçaları bugünü anlatırken, yıldızlar evrensel bir döngünün içinde var olur.

“Varoluş şekillerimize ve akıllarımızı kemiren şeylere ilgi duyuyorum. Dünyada günlük var olma deneyimimiz , insan olmanın ne anlama geldiğini keşfetmemizde bize yardımcı oluyor. Varoluşumuz diğer varlıklarla olan ilişkilerimiz tarafından tanımlanıyor. Bu ilişkilerde ne kadar gerçekten kendimiz olabiliyoruz? Başka bir şeye mi dönüşüyoruz? Özgünlük ve yapaylık bağlamında neyi gizli tutmayı, neyi açığa çıkarmayı seçiyoruz? Evrim geçirmeye devam ediyoruz; canlılar, coğrafyalar ve dolaysıyla haritalar durmadan değişim içerisinde…”
Özge Enginöz

**LOOP sergisi NEOLA art projects ve BLOK art space ortak projesidir.

14825547_10154634349699808_76378019_n