BLACK SALT WHITE TAR

Arjen Zwart & Peter Edel
Sergi 24 Mart – 12 Mayıs 2017

Yıllar önce tanışan sanatçılar Arjen Zwart ve Peter Edel zamanla Türkiye’yi çeşitli fotoğraf yorumlamaları üzerinden gösterecek bir ortak fotoğraf sergisi üzerine düşünmeye başlamıştır. Bireysel işlerinde Arjen Zwart neredeyse tamamen monokrom bir İstanbul’u tasvir ederken Peter Edel renkli ihtişamıyla Türkiye’nin doğası üzerine çalışır. Sanatçıların ortak projesi ise soyutluk üzerine odaklanır. Fotoğraf ve soyutluk kavramı ilk başta garip bir kombinasyon gibi algılanır; ne de olsa fotoğraf gerçekliğe bağlıdır. Zwart ve Edel’in ortak sergisinde ise soyut, gerçekliğin bir parçasıdır. Türkiye’yi fotoğraflarıyla inceleyen sanatçıların sergisi, soyutun ülkemizde ne kadar da bol olduğunu kanıtlar.

Arjen Zwart’ın ZIFT serisi
‘ZİFT’ serisi, Zwart’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği yürüyüşleri sırasında siyah zift kaplı cepheleri fark etmesiyle ortaya çıkmıştır. Sanatçının tasvir ettiği duvarlar, evleri nemden korumak için siyah ziftle kaplanmıştır. Fotoğraflarda görülen bazı duvarlar neme maruz kalarak estetik bir şekilde eskirken bazı duvarlar da yeni zift katmanları ve sızdırmaz bir karanlığı içerir. Çeşitli perspektifler ve mesafelerden çekilen bu soyut fotoğraflar yapı, şekil, ve detaylara odaklanır. Diğer fotoğraflar ise cepheleri mekan bağlamında tasvir eder. ZİFT serisinin kitabı AKZO NOBEL/Marshall maddi desteğiyle 2011 yılında yayımlanmıştır.

Peter Edel’in Tuz Gölü serisi
Peter Edel, Orta Anadolu’da bulunan 1500 metrekarelik koruma alanına sahip, dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olarak bilinen Tuz Gölü’yle üç sene önce çıktığı bir tatil sırasında tanışır. Sanatçı, siyasetin ahlaki eksikliğinin mecazı gibi gördüğü bölgenin monoton boşluğuna ilgi duyar. Yoğun bir çalışma dönemi için geçtiğimiz yıl Tuz Gölü’ne dönen Edel, renk alanı ressamı Barnett Newman’ın işlerinden esin almıştır. Yüzeyin minimalist bölünmesi ve Newman’ın bireyin algı bilincini içerisinde büyüten boş ve sınırsız görünen manzaralara olan tutkusu Edel’in Tuz Gölü üzerine yaptığı çalışmalarda önemli unsurlardır. Bunun ötesinde Tuz Gölü, Salomon van Ruysdael’den Ger van Elk’e, Hollanda manzara resimlerinde görülen geleneksel ufuk tasvirlerine atıfta bulunur.

from ZIFT series, 100x100cm, Arjen Zwart
07-salt-lake-jp_2
Peter Edel, from “Salt Lake” series