Plugin Istanbul – 12-15 Kasım 2015

Michael Fischer
Flimmern
Motion-Picture-Sculpture

Flimmern, sinema perdesine yansıtılan ışığın hareketini anlatan Almanca bir terimdir. Terim aynı zamanda aydınlık ve karanlık arasında düzensiz bir dönüşümü ifade eder.

Bir film cam üstüne yansıtılır; cam imgeyi cisimleştirir. Düz ve iki boyutlu olan üçüncü boyutuna kavuşur. İmgeye verilen fiziksel beden imgenin bünyesini değiştirir. Malzeme imgeye vasıta olurken kendini imgeye katar; parlayan ışık ise aynı anda yansımış olur ve böylece üç imge oluşur.

* Bu çalışma 2014 senesinde İstanbul’da başladığım iletişim aracını anlamak üzerine yürüttüğüm deneyin devamıdır. Bu deneye başlamakta ki amacım ise film yansımalarını araştırmak olmuştur. Duvar üzerine yansıtılan her film düz gibi görünse de, yansıma ışığın olduğu kadar üç boyutludur. Mekan yansımanın üç boyutlu görünümünü oldukça tinsel bir görsel varoluş olarak algılar. Bu çalışmada malzeme olarak cama odaklanıldı. Camın araştırmam için önemi malzemenin hem bir araç hem de bir nesne olmasından kaynaklanıyor. Yansıma üstüne dayalı bu deneyde cam, filme fiziksel bir cisme dönüşmeyi ödünç veriyor.

Ekran Resmi 2015-11-06 10.04.25

20151114_1351